Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi trường Đại học Cần Thơ năm 2017

Lượt xem 2791

Nhằm tổ chức hoạt động thiết thực lập thành tích Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Nhằm kiểm tra năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn trong trường và tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn gặp gỡ, trao đổi học tập kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Kiểm tra, đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn qua đó phát hiện những nhân tố tích cực làm nguồn nhân lực kế thừa.

Tuyên dương đội ngũ cán bộ Đoàn năng động, giỏi về nghiệp vụ, biết lý luận, dám nghĩ, dám làm, biết áp dụng vào thực tiễn.

1. Nội dung cơ bản của Hội thi

Cuộc thi được tổ chức thành 03 vòng: Vòng loại, Vòng Bán kết và Vòng Chung kết, với các hình thức thi trắc nghiệm, thực tế và sân khấu hóa, nội dung xoay quanh các vấn đề sau:

Các kiến thức, hiểu biết chung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn, Hội; các văn bản ban hành có liên quan đến công tác thanh niên: các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn; Các chương trình hành động, phong trào, cuộc vận động,… lớn của Đoàn qua các thời kỳ.

Các kiến thức về Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác tổ chức, quản lý; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Đoàn; kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, kỹ năng sinh hoạt cộng đồng, dã ngoại, soạn thảo văn bản, thiết kế chương trình và các kỹ năng mềm khác.

Các kiến thức, hiểu biết chung về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và về trường Đại học Cần Thơ; Khả năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học và thể lực của cán bộ Đoàn.

2. Đối tượng dự thi

Cán bộ Đoàn, Đoàn viên đang sinh hoạt tại các đơn vị trong trường Đại học Cần Thơ.

Mỗi đơn vị trực thuộc Đoàn trường giới thiệu 01 cá nhân tiêu biểu nhất đại diện cho đơn vị tham gia dự thi.

Ngoài thí sinh do các đơn vị giới thiệu, Cán bộ Đoàn và Đoàn viên trong toàn trường có thể đăng ký dự thi tự do. Từ sốthí sinh đăng ký tự do, Ban tổ chức sẽ có bài thi sơ tuyển để chọn tối đa 30 thí sinh vào dự thi các vòng thi chính thức) HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ: 11g00, ngày 12/3/2017.

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY!

3. Thời gian và Địa điểm dự kiến tổ chức các vòng thi

* Khai mạc Hội thi và sơ tuyển

Thời gian: 18g30’, ngày 15 tháng 3 năm 2017.

Địa điểm dự kiến: Giảng đường 106/C1.

* Các vòng thi

Thời gian diễn ra: từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 3 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Đoàn trường (Phòng số 12) và các địa điểm trong và ngoài trường.

* Vòng Chung kết

Thời gian: 18g30’, ngày 23 tháng 3 năm 2017.

Địa điểm: Sân khấu Thanh niên.

4. Chi tiết Hội thi: (Kế hoạch Hội thiQuy chế Hội thi)

Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Trần Trương Gia Bảo: Ủy viên thường vụ – Phó trưởng ban Tổ chức Đoàn trường.

Email: baob1300079@student.ctu.edu.vn

Điện thoại: 0989274924