[THÔNG BÁO] Nộp bổ sung Giấy chứng nhận minh chứng xét khen thưởng cấp Thành phố năm 2017

Lượt xem 2667

Vừa qua CLB Hiến máu tình nguyện HSV trường, CLB Hiến máu tình nguyện Khoa Công nghệ, CLB Hiến máu tình nguyện Khoa Nông nghiệp đã nhận và xét được hơn 370 cá nhân có thành tích cao trong hoạt động Hiến máu tình nguyện nhằm đề xuất khen thưởng cấp Thành phố năm 2017. Song đó một số cá nhân chưa kịp thời nộp, sai sót và thiếu thông tin, CLB thông báo:

1. Danh sách đã nộp Giấy chứng nhận (photo) minh chứng

DANH SÁCH ĐÃ XÉT XEM TẠI ĐÂY

2. Thời gian nhận bổ sung Giấy chứng nhận (photo) minh chứng
- Thời gian: Ngày 13-14/04/2017
                 + Buổi sáng: Từ 7h00 – 11h30
                 + Buổi chiều: Từ 13h30 – 17h00
- Địa điểm: VPĐ trường Đại học Cần Thơ

** Lưu ý: Khi đến nộp, mang theo bản gốc giấy chứng nhận hiến máu để đối chiếu.

3. Điều chỉnh và bổ sung thông tin
Trường hợp sai sót và thiếu thông tin vui lòng gửi mail về địa chỉ clbhienmaudhct@gmail.com chậm nhất 17h00 ngày 14/04/2017. Những trường hợp không gửi bổ sung hoặc bổ sung sau sẽ không được xem xét và giải quyết khiếu nại về sau.
Liên hệ & hỗ trợ:
Chủ nhiệm: Mộng Trăm – 01283 70 71 74
Phó chủ nhiệm: Công Tuấn – 01658 331 551