Hội nghị công dân toàn cầu tại Đại học Quốc gia Singapore

Lượt xem 1006

Hội sinh viên Đại học quốc gia Singapore tổ chức Hội nghị công dân toàn cầu dành cho sinh viên từ ngày 30/6/2017 đến ngày 4/7/2017. Hội nghị sẽ thảo luận về các vấn đề xã hội cấp thiết mang tính toàn cầu như đói nghèo, bất bình đẳng và di cư.

Phí tham dự là 160 SGD/người (đối với đăng ký trong tháng 4/2017) bao gồm chi phí ăn ở trong thời gian Hội nghị, các chi phí khác do cá nhân tự túc.

Các bạn sinh viên có quan tâm vui lòng xem thêm tại đây.