Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thể loại Tải về
18/10/2016 Công văn 729-V/v Khuyến cáo cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi không nên chơi Pokesmon Go Công văn Tải về
  36 lượt
1274/QĐ-ĐHCT 11/05/2016 Quyết định V/v Ban hành Nội quy ra, cổng trường Đại học Cần Thơ Quyết định 1274/QĐ-ĐHCT
  275 lượt
29/10/2015 Thông báo số 01: Thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm học 2014 – 2015 Thông báo Tải về
  199 lượt
77-QĐ/ĐTN 30/09/2015 Công nhận nhân sự Ban Chấp hành Đoàn viện NC&PT Công nghệ Sinh học nhiệm kỳ 2014-2016 Quyết định 77-QĐ/ĐTN
  126 lượt
78-QĐ/ĐTN 30/09/2015 Công nhận nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Đoàn khoa Khoa học xã hội & Nhân văn nhiệm kỳ 2014-2016 Quyết định 78-QĐ/ĐTN
  114 lượt
199-BC/ĐTN 25/09/2015 Báo cáo tháng 9/2015 Báo cáo 199-BC/ĐTN
  121 lượt
180-BC/ĐTN 16/09/2015 Báo cáo tháng 8/2015 Báo cáo 180-BC/ĐTN
  114 lượt
132-CVĐ-HSV 15/09/2015 Kế hoạch tập huấn cán bộ Hội Sinh viên TP.Cần Thơ năm 2015 Công văn 132-CVĐ-HSV
  212 lượt
371-CVĐ-HSV 15/09/2015 Cuộc thi vẽ tranh cổ động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” Công văn 371-CVĐ-HSV
  126 lượt
174-BC/ĐTN 15/07/2015 Báo cáo tháng 7/2015 Báo cáo, ĐTN 174-BC/ĐTN
  156 lượt
156-BC/ĐTN 17/06/2015 Báo cáo tháng 6/2015 Báo cáo, ĐTN 156-BC/ĐTN
  150 lượt
133 -KH/ĐTN 22/05/2015 Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn 6 tháng đầu năm 2015 Kế hoạch, ĐTN 133 -KH/ĐTN
  210 lượt
104-BC/ĐTN 15/05/2015 Báo cáo tháng 5/2015 Báo cáo, ĐTN 104-BC/ĐTN
  185 lượt
89-BC/ĐTN 05/05/2015 Báo cáo Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW giai đoạn 2011-2015 ĐTN 89-BC/ĐTN
  193 lượt
85-BC/ĐTN 17/04/2015 Báo cáo tháng 4/2015 Báo cáo, ĐTN 85-BC/ĐTN
  180 lượt
10/04/2015 Báo cáo tháng Thanh niên 2015 Báo cáo, ĐTN Tải về
  213 lượt
61 QĐ/TWHSV 30/03/2015 Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội sinh viên Việt Nam khóa IX (Nhiệm kỳ 2013-2018) HSV, Quy chế 61 QĐ/TWHSV
  163 lượt
68-BC/ĐTN 17/03/2015 Báo cáo tháng 3/2015 Báo cáo, ĐTN 68-BC/ĐTN
  175 lượt
67-KH/ĐTN 16/03/2015 Mẫu đăng ký thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN năm 2015 Biểu mẫu, ĐTN 67-KH/ĐTN
  180 lượt
67-KH/ĐTN 16/03/2015 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Kế hoạch, ĐTN 67-KH/ĐTN
  238 lượt
34-QĐ/ĐTN 04/03/2015 Hệ thống tiêu chí thi đua – đánh giá chất lượng đoàn cơ sở Quyết định, ĐTN 34-QĐ/ĐTN
  204 lượt
51-BC/ĐTN 13/02/2015 Báo cáo tháng 2/2015 Báo cáo, ĐTN 51-BC/ĐTN
  171 lượt
41-BC/ĐTN 16/01/2015 Báo cáo tháng 1/2015 Báo cáo, ĐTN 41-BC/ĐTN
  167 lượt
29/12/2014 Đăng ký chỉ tiêu năm 2015 Công văn, ĐTN Tải về
  211 lượt
HSV 12/12/2014 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) HSV HSV
  158 lượt
376-HD/ĐTN 06/08/2014 Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên Hướng dẫn, ĐTN 376-HD/ĐTN
  196 lượt
376-HD/ĐTN 06/08/2014 Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên Hướng dẫn, ĐTN 376-HD/ĐTN
  172 lượt
375-HD/ĐTN 04/08/2014 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn hàng tháng Hướng dẫn, ĐTN 375-HD/ĐTN
  195 lượt
374-HD/ĐTN 03/08/2014 Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN năm 2014 Hướng dẫn, ĐTN 374-HD/ĐTN
  180 lượt
373-CV/ĐTN 02/08/2014 Qui định mặc áo Thanh niên Việt Nam Công văn, ĐTN 373-CV/ĐTN
  184 lượt
329-CV/ĐTN 24/04/2014 Thủ tục cấp phát thẻ Đoàn viên Công văn, ĐTN 329-CV/ĐTN
  190 lượt
319-HD/ĐTN 16/04/2014 Hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên Hướng dẫn, ĐTN 319-HD/ĐTN
  210 lượt
317-HD/ĐTN 10/04/2014 Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, phân loại Chi đoàn và đoàn viên Hướng dẫn, ĐTN 317-HD/ĐTN
  219 lượt
29/12/2013 Văn kiện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2013-2018) HSV, Tài liệu Đại hội Tải về
  262 lượt
29-HD/TWĐTN-VP 29/10/2013 Hướng dẫn Thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hướng dẫn, ĐTN 29-HD/TWĐTN-VP
  236 lượt
ĐTN 28/06/2013 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X ĐTN ĐTN
  254 lượt
ĐTN 12/12/2012 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X ĐTN ĐTN
  203 lượt
79-QĐ/ĐTN 25/12/2009 Công nhận Ban Chấp hành Đoàn trường THPT THSP ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2016 Quyết định Please login to download
  1 lượt

 

 

Tài liệu Hội sinh viên xem tại đây