Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng nhằm giúp đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của từng cấp bộ Đoàn và thanh niên.

 

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ ban hành kế hoạch phát động trong toàn Đoàn bộ tham gia cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi: Tất cả các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Cần Thơ.

Mỗi chi đoàn 01 bài dự thi

2. Nội dung thi, gồm 2 phần: 

- Phần 1: Gồm hệ thống 15 câu hỏi trắc nghiệm về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu, đề án và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

- Phần 2: Gồm 2 câu tự luận: nhằm gợi mở, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn; đề xuất giải pháp, hiến kế các nội dung sáng tạo, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong giai đoạn hiện nay.

3. Thời gian nộp bài dự thi

Thời hạn nhận bài dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/5/2013.

Nơi nhận: Văn phòng Đoàn trường Đại học Cần Thơ.

4. Thể lệ cuộc thi: 

https://docs.google.com/a/ctu.edu.vn/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y3R1LmVkdS52bnx2YW5iYW5kb2FudHJ1b25nfGd4OjI0MzVhMDUzM2QwZTA1N2Q 

 5. Tài liệu tham khảo:

http://yu.ctu.edu.vn/index.php/doan-tru-ng/225-an-ki-n-d-i-h-i-d-i-bi-u-toan-qu-c-l-n-th-x-doan-tncs-h-chi-minh

game hay , game hay , chơi game , choi game , chơi game , kênh game , game , tin game , game , game , game , tin game , tin game mới , game hay , chơi game game vui , toyota , game bắn súng game thời trang , game đua xe , game , ảnh đẹp ,