THÔNG BÁO: Mời nhận Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi Star Awards và Hội thi Olympic tiếng Anh TP Cần Thơ năm 2018

Thông báo

Như thông báo của Đoàn trường về việc cấp chứng nhận cho các sinh viên tham gia cuộc thi Star Awards và Hội thi Olympic tiếng Anh TP Cần Thơ có điểm vòng online đạt từ 25/30 câu.
Sau khi rà soát các nội dung, Đoàn trường đã hoàn thành danh sách sinh viên đủ điều kiện và in giấy chứng nhận. Đồng thời, điểm cộng tương ứng đã được cập nhật vào hệ thống đánh giá điểm rèn luyện.học kỳ 1, năm học 2018-2019.
Thân mời các bạn sinh viên trong danh sách dưới đây đến nhận giấy chứng nhận tại Văn phòng Đoàn trường. Xin lưu ý số thứ tự ở cột E để đối chiếu.

Xem Danh sách.