Trong thời gian vừa qua, Đoàn khoa Sư phạm đã tổ chức Lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn với nhiều nội dung đa dạng và thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn khoa Sư phạm đã được tổ chức từ ngày 30/12/2019 – 06/01/2020, đây được xem như là một hoạt động thường niên được Đoàn khoa Sư phạm chú trọng quan tâm. Hoạt động được triển khai với nhiều nội dung nhằm bồi dưỡng cũng như rèn luyện nhiều kĩ năng cần thiết cho cán bộ Đoàn và Đoàn viên.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.