Do nhu cầu cần máu truyền cho bệnh nhân của Bệnh viện Huyết học và truyền máu Thành phố Cần Thơ và các Bệnh viện trong khu vực; thực hiện kế hoạch công tác tháng 10/2017 của Đoàn khoa Công nghệ. Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện Khoa Công nghệ sẽ tổ chức Hiến máu tình nguyện tại Sảnh khoa Công nghệ, cụ thể như sau:

Sáng ngày 01/9/2017, trong không khí nhộn nhịp của những ngày cận lễ Quốc Khánh, tại sảnh văn phòng Đoàn thanh niên trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra buổi hiến máu tình nguyện do Đoàn khoa Ngoại ngữ phối hợp với Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện và Liên Chi hội Sinh viên Hậu Giang tổ chức.

Hiến máu cứu người – nghĩa cử cao đẹp đó ngày càng một lan rộng trong toàn xã hội, đặc biệt là trong sinh viên, một tầng lớp trẻ với ý thức tình nguyện cao. Hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu, cán bộ và sinh viên trường Đại học Cần Thơ luôn đi đầu trong công tác tổ chức và hiến máu. Không những tự nguyện hiến máu, mà còn vận động bạn bè cùng tham gia, góp phần duy trì ngân hàng máu của toàn thành phố.

More Articles ...

Page 1 of 2