Hiến máu tình nguyện là một hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng được Câu lạc bộ Hiến máu tình ĐHCT nguyện trực thuộc Hội sinh viên trường tổ chức định kỳ nhằm giúp đỡ cho các bệnh nhân mắc các căn bệnh về máu và có nhu cầu truyền máu trên địa bàn Thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Sáng ngày 01/9/2017, trong không khí nhộn nhịp của những ngày cận lễ Quốc Khánh, tại sảnh văn phòng Đoàn thanh niên trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra buổi hiến máu tình nguyện do Đoàn khoa Ngoại ngữ phối hợp với Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện và Liên Chi hội Sinh viên Hậu Giang tổ chức.

Hiến máu cứu người – nghĩa cử cao đẹp đó ngày càng một lan rộng trong toàn xã hội, đặc biệt là trong sinh viên, một tầng lớp trẻ với ý thức tình nguyện cao. Hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu, cán bộ và sinh viên trường Đại học Cần Thơ luôn đi đầu trong công tác tổ chức và hiến máu. Không những tự nguyện hiến máu, mà còn vận động bạn bè cùng tham gia, góp phần duy trì ngân hàng máu của toàn thành phố.

More Articles ...

Page 1 of 2