Hiến máu cứu người – nghĩa cử cao đẹp đó ngày càng một lan rộng trong toàn xã hội, đặc biệt là trong sinh viên, một tầng lớp trẻ với ý thức tình nguyện cao. Hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu, cán bộ và sinh viên trường Đại học Cần Thơ luôn đi đầu trong công tác tổ chức và hiến máu. Không những tự nguyện hiến máu, mà còn vận động bạn bè cùng tham gia, góp phần duy trì ngân hàng máu của toàn thành phố.

Sáng ngày 05/9/2016, tại sảnh văn phòng Đoàn thanh niên trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra buổi hiến máu tình nguyện do Đoàn khoa Khoa học Chính trị phối hợp với Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện, Liên Chi hội Sinh viên Cần Thơ và Đoàn khoa Thủy sản tổ chức.

Sáng ngày 17/12/2015, CLB Hiến máu tình nguyện Khoa Công nghệ đã tổ chức buổi hiến máu tình nguyện tại sảnh khoa Công nghệ thu hút khá đông các bạn sinh viên tham gia. Dù đây là giai đoạn nghỉ giữa 2 học kỳ nhưng đã có gần 300 bạn đến đăng ký hiến máu và kết quả BTC đã thu được 218 đơn vị máu.

Page 2 of 2