[Đoàn khoa PT Nông thôn] - Buổi hiến máu tình nguyện 11/8/2017

Tin hoạt động Hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 11/8/2017 tại Khoa Phát triển Nông thôn – Trường Đại học Cần Thơ (Khu Hòa An), Ban Chấp hành Đoàn Khoa tổ chức buổi hiến máu tình nguyện.

Đây là đợt hiến máu lần thứ 2 trong năm 2017, 99 bạn sinh viên đã tình nguyện chia sẽ những giọt máu của mình với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Các bạn sinh viên chia sẽ: Hiến máu là thể hiện sự chia sẽ những khó khăn đối với người bệnh, đó cũng là nét đẹp văn hóa của thế hệ tri thức trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua hoạt động này, Đoàn Khoa cũng đã tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện nhằm nâng cao nhận thức, thái độ của các bạn đoàn viên, thanh niên. Đây là hoạt động thiết thực mang tính nhân đạo - nhân văn sâu sắc, góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng.

Chùm ảnh hoạt động hiến máu tình nguyện: 

 ĐOÀN KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN