Nhằm Tổng kết hoạt động hiến máu tình nguyện của trường Đại học Cần Thơ trong năm 2019 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Hiến máu tình nguyện. Đồng thời, phát động lễ hội Xuân Hồng, vận động, kêu gọi mọi người tham gia hiến máu, tạo nguồn máu dự trữ cho dịp Tết Nguyên Đán và Hưởng ứng Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống học sinh – sinh viên 09/01/1950 – 09/01/2020.

Nhằm Tổng kết hoạt động hiến máu tình nguyện của trường Đại học Cần Thơ trong năm 2019; Xét tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Hiến máu tình nguyện. Đồng thời, phát động lễ hội Xuân Hồng, vận động, kêu gọi mọi người tham gia hiến máu, tạo nguồn máu dự trữ cho dịp Tết Nguyên Đán; Hưởng ứng Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống học sinh – sinh viên 09/01/1950 – 09/01/2020.

More Articles ...