Tuyên dương khen thưởng cá nhân Hiến máu tình nguyện cấp trường năm 2019

Thông báo Hiến máu tình nguyện

Nhằm Tổng kết hoạt động hiến máu tình nguyện của trường Đại học Cần Thơ trong năm 2019; Xét tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Hiến máu tình nguyện. Đồng thời, phát động lễ hội Xuân Hồng, vận động, kêu gọi mọi người tham gia hiến máu, tạo nguồn máu dự trữ cho dịp Tết Nguyên Đán; Hưởng ứng Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống học sinh – sinh viên 09/01/1950 – 09/01/2020.

Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện trường Đại học Cần Thơ xét khen thưởng cho các cá nhân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện cụ thể như sau:

1. Đối tượng được khen thưởng: Cá nhân là cán bộ viên chức, sinh viên, học sinh, học viên các hệ đào tạo của trường Đại học Cần Thơ

2. Điều kiện: Cá nhân đề xuất xét khen thưởng phải thỏa các điều kiện sau:
- Hiến máu tình nguyện từ 03 lần trở lên trong thời gian từ 15/12/2018 đến 30/11/2019
- Có ít nhất 01 lần hiến máu tại Đại học Cần Thơ
- Chưa từng nhận tuyên dương khen thưởng cấp trường của Ban chỉ đạo.

3. Hướng dẫn
- Bước 1: Cá nhân đề xuất chụp tất cả các giấy chứng nhận hiến máu thỏa điều kiện khen thưởng (chỉ chụp mặt trong, đầy đủ thông tin và rõ ràng).
- Bước 2: Cá nhân đề xuất điền thông tin và upload file ảnh các GCN tại đây. Kết quả đã đăng ký xem tại đây.

4. Các mốc thời gian
- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo, đến hết ngày 30/11/2019
- Thời gian thông báo kết quả: 10/12/2019
- Thời gian chỉnh sửa, bổ sung thông tin: từ ngày thông báo kết quả đến ngày  15/12/2019
- Thời gian Lễ: BTC sẽ gửi email cụ thể cho từng cá nhân

5. Liên hệ hỗ trợ
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Fanpage: Hiến máu tình nguyện ĐHCT