Chạy việt dã - tháng 01/2017

Hình ảnh chạy việt dã chào mừng ngày kỷ niệm truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2017)