Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo mở Lớp Tập huấn Kỹ năng Dẫn chương trình – Khóa 14 trong sinh viên. Đến với lớp tập huấn, các bạn sẽ hiểu và nắm rõ hơn các kỹ năng liên quan đến Dẫn chương trình.

Căn cứ Kế hoạch của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức Giải Bóng đá Futsal Sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2018-2019; Thường trực Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo lịch thi đấu của Trường ĐH Cần Thơ cụ thể như sau:

Nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân. Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên giúp xử lý các rắc rối về tài chính hằng ngày và tạo hình thức mới để sinh viên có cơ hội trải nghiệm, kiểm tra, học hỏi các kiến thức quản lý tài chính cá nhân. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Sinh viên với kỹ năng quản lý tài chính năm 2019” cụ thể như sau:

Nhằm giúp nhà trường tiếp nhận và giải quyết những phản ánh của sinh viên liên quan đến việc dạy và học, về công tác sinh viên, Xây dựng trường lớp, vệ sinh môi trường, tinh thần kỷ luật, ý thức tự quản, phong trào sinh viên... Trên cơ sở đó, giúp Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường có hướng chỉ đạo tốt hơn trong thời gian tới. Những ý kiến phản ánh của sinh viên phải mang tính đại diện, xây dựng, vì sự phát triển và tiến bộ của nhà trường.

More Articles ...