Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đoàn - Hội về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như ý nghĩa của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2022; Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của trường Đại học Cần Thơ, giới thiệu các góc ảnh đẹp, hoạt động học tập, nghiên cứu, sinh hoạt của cán bộ, sinh viên; Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ tổ chức cuộc thi "ảnh đẹp CTU chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2022" cụ thể như sau:

Nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân. Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên giúp xử lý các rắc rối về tài chính hằng ngày và tạo hình thức mới để sinh viên có cơ hội trải nghiệm, kiểm tra, học hỏi các kiến thức quản lý tài chính cá nhân. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Sinh viên với kỹ năng quản lý tài chính năm 2019” cụ thể như sau:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo mở Lớp Tập huấn Kỹ năng Dẫn chương trình – Khóa 15 trong sinh viên. Đến với lớp tập huấn, các bạn sẽ hiểu và nắm rõ hơn các kỹ năng liên quan đến Dẫn chương trình.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo mở Lớp Tập huấn Kỹ năng Dẫn chương trình – Khóa 14 trong sinh viên. Đến với lớp tập huấn, các bạn sẽ hiểu và nắm rõ hơn các kỹ năng liên quan đến Dẫn chương trình.

More Articles ...