Thông báo Hội thi Tiếng hát, Tài năng nghệ thuật Đại học Cần Thơ Lần thứ XXV - Năm 2017

Tin tức tổng hợp

Chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017, phát huy phong trào văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần trong cán bộ viên chức và sinh viên, tạo môi trường văn hóa văn minh trong Trường Đại học Cần Thơ và tuyển chọn cán bộ viên chức, sinh viên có năng khiếu hát múa tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật của trường; Nhà trường tổ chức Hội thi Tiếng hát, Tài năng nghệ thuật Đại học Cần Thơ, lần thứ XXV năm 2017 với các nội dung như sau: 

Đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/11/2017.

Thời gian tiến hành hội thi từ ngày 06-17/11/2017.

Lịch thi sẽ được niêm yết trước cửa Hội trường lớn vào 14h00 ngày 04/11/2017.

Địa điểm tổ chức hội thi: Hội trường lớn Trường Đại học Cần Thơ. 

Các đơn vị vào Website Phòng Công tác Chính trị xem chi tiết: Tại đây 
Đăng ký tại Website chi tiết này: Tại đây