Chương trình Giao lưu với doanh nhân, chuyên gia chủ đề “Làm thế nào để có việc làm ngay khi ra trường?"

Tin tức tổng hợp

Nhằm tư vấn, định hướng cho sinh viên học tập và rèn luyện để chuẩn bị hành trang lập nghiệp; Phòng Công tác Sinh viên giao cho Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Quỹ Giáo dục Viethope tổ chức chương trình Tọa đàm giao lưu với doanh nhân, chuyên gia trong định hướng việc làm cho sinh viên chủ đề “Làm thế nào để có việc làm ngay khi ra trường? Góc nhìn của chuyên gia & doanh nghiệp”

Nội dung tổ chức:
- Giao lưu sinh viên với các chuyên gia, doanh nhân thành đạt để tìm hiểu về thị trường lao động, môi trường làm việc, những thách thức và yêu cầu đối với nguồn lao động trẻ;
- Tư vấn từ các chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng lao động và quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp tại Tp.HCM và TP.Cần Thơ dành cho sinh viên trong hành trình định hướng và tìm được việc làm đúng mong muốn ngay khi ra trường.

Thời gian – Địa điểm tổ chức:
- Thời gian tổ chức: 08g00 Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2017
- Địa điểm tổ chức: Hội trường 4 lầu 8 Nhà điều hành, Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ

Form đăng ký: tại đây