Thông báo Tập huấn về công tác tuyển sinh của trường Đại học Cần Thơ năm 2018

Tin tức tổng hợp

Nhằm trang bị kiến thức cho các tình nguyện viên, sinh viên tham gia hỗ trợ công tác tuyển sinh của trường, Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức buổi “Tập huấn về công tác tuyển sinh” cho Cán bộ, Đoàn viên, Hội viên, Sinh viên cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 08g00 - Thứ năm, ngày 08/3/2018
2. Địa điểm: Hội trường Rùa - khu II (Từ năm 2018, trường sẽ sử dụng tên này thay thế cho Hội trường lớn)

Ban Thường vụ Đoàn trường thân mời các bạn có quan tâm đến công tác tuyển sinh cùng đến tham dự lớp tập huấn.

Vui lòng đăng ký tham dự trước tại đây.