Thông báo Tuyển thành viên Đội cờ đỏ Sinh viên trường năm 2018

Tin tức tổng hợp

Đội cờ đỏ sinh viên trường đại học Cần Thơ được thành lập từ năm học 1999 - 2000 với chức năng tham mưu và giúp cho Ban Giám hiệu trong công tác kiểm tra, nhắc nhở đối với tập thể, cá nhân Cán bộ, Công chức và Sinh viên trong việc chấp hành các nội quy, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong trường học.

Hiện tại Đội đặt dưới sự quản lí của Đoàn trường Đại học Cần Thơ. Bên cạnh những chức năng và nhiệm vụ trên, Đội còn là hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động của Đoàn – Hội của trường. Nhằm bổ sung nhân sự cho Đội trong thời gian tới. Nay BCH Đội cờ đỏ sinh viên Trường thông báo tuyển Đội viên với các nội dung sau:

1. Yêu cầu:
+ Có tinh thần trách nhiệm.
+ Linh hoạt, chủ động trong công việc.

2. Đối tượng: Ưu tiên Sinh viên khóa 43.

3. Thời gian, địa điểm:
+ Thời gian đăng kí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/3/2018.
+ Thời gian phỏng vấn: Sẽ thông báo sau qua mail. Dự kiến ngày 17/3/2018.

4. Cách thức tuyển chọn:
+ Phỏng vấn trực tiếp.
+ Nội dung phỏng vấn: Liên quan đến quyết định 5976 năm 2013 của trường Đại học Cần Thơ và một số kiến thức về Đoàn, hội.

5. Cách thức đăng ký:

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào đường link dưới đây:
https://goo.gl/forms/VLVKtaoRQYJCpyM02
Lưu ý: Đăng nhập bằng mail của trường cấp.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: đ/c Phạm Huỳnh Như
Số điện thoại: 0947 153 744.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: https://www.facebook.com/nhu.phamhuynh.33 (Pham Huynh Nhu)