Các cuộc thi chào mừng Tháng Thanh niên với chủ đề "Tự hào sinh viên Đại học Cần Thơ" năm 2018

Tin tức tổng hợp

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Cần Thơ năm học 2017-2018, thiết thực lập thành tích chào mừng 87 năm thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), chào mừng 52 năm thành lập trường Đại học Cần Thơ (31/3/1966-31/3/2018), tạo không khí thi đua sôi nổi trong tháng Thanh niên năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ tổ chức các cuộc thi với chủ đề “Tự hào Sinh viên Đại học Cần Thơ”, cụ thể như sau:

Bạn vui lòng qua các trang hoặc chọn từ menu bên trái bài viết để xem chi tiết các cuộc thi (Bao gồm Cuộc thi Hùng biện, cuộc thi Viết và cuộc thi Ảnh)