Trung tâm ASEAN – Hàn Quốc: Khởi động các cuộc thi hấp dẫn dành cho thanh niên

Tin tức tổng hợp

Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc là một tổ chức liên chính phủ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và văn hóa xã hội giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Hàn Quốc. Sắp tới đây, trung tâm sẽ khởi động ba cuộc thi hấp dẫn dành cho cả các bạn sinh viên ASEAN và Hàn Quốc như sau:

1) ASEAN-Hàn Quốc cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp (thời gian đăng kí: từ ngày 10/8/2018 – đến ngày 10/9/2018)

2) ASEAN-Hàn Quốc cuộc thi viết luận (thời gian đăng kí: từ ngày 17/7/2018 – đến ngày 30/9/2018)

3) ASEAN-Hàn Quốc cuộc thi làm phim ngắn dành cho các bạn trẻ (thời gian đăng kí: từ ngày 06/8/2018 – đến ngày 06/10/2018)

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các poster đính kèm của mỗi cuộc thi hoặc qua trang web của Trung tâm, www.aseankorea.org