Chương trình "Đổi rác (pin, gạch sinh thái) lấy quà tặng" năm 2019

Tin tức tổng hợp

Nhằm hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019", Đoàn Khoa Môi trường & TNTN phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình "Đổi rác (pin, gạch sinh thái) lấy quà tặng"

- Thời gian: lúc 7h30 phút, Chủ Nhật, ngày 13/10/2019
- Địa điểm: Sân khấu Văn phòng đoàn trường.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong công tác bảo vệ môi trường của sinh viên, cộng đồng và toàn xã hội.