Hội thi "Thủ lĩnh Sinh viên trường Đại học Cần Thơ" năm 2020

Tin tức tổng hợp

Thực hiện chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào Thanh niên trường Đại học Cần Thơ năm học 2019-2020; đồng thời kiểm tra, đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội. Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên trường Đại học Cần Thơ” năm 2020, cụ thể như sau

1. Đối tượng dự thi
- Cán bộ Đoàn–Hội, Đoàn viên–Hội viên đang sinh hoạt tại các đơn vị trong trường Đại học Cần Thơ.
- Mỗi đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên trường giới thiệu ít nhất 01 Cán bộ Đoàn–Hội đại diện cho đơn vị tham gia dự thi.
- Cán bộ Đoàn–Hội và Đoàn viên–Hội viên có thể đăng ký dự thi theo thông báo trên Website Đoàn trường.
* Các thí sinh tham gia Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên trường Đại học Cần Thơ” năm 2020 có kết quả học tập Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 từ loại khá, rèn luyện loại tốt trở lên (đối với sinh viên); có kết quả học tập khá, hạnh kiểm tốt (đối với học sinh).

2. Nội dung thi
Cuộc thi được tổ chức thành 03 vòng: Vòng loại, Vòng Bán kết và Vòng Chung kết, với các hình thức thi trắc nghiệm, làm việc nhóm, hồ sơ sáng tạo, bài luận, hùng biện và sân khấu hóa. Nội dung thi xoay quanh các vấn đề sau:
- Các kiến thức, hiểu biết chung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn, Hội; Các văn bản ban hành có liên quan đến công tác thanh niên: Các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn – Hội; Các chương trình hành động, phong trào, cuộc vận động,... lớn của Đoàn – Hội qua các thời kỳ.
- Các kiến thức về Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác tổ chức, quản lý; Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Đoàn – Hội; Các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên, kỹ năng sinh hoạt cộng đồng, dã ngoại, soạn thảo văn bản, thiết kế chương trình và các kỹ năng mềm khác.
- Các kiến thức, hiểu biết chung về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và về trường Đại học Cần Thơ; Hội nhập quốc tế và khả năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học và thể lực của cán bộ Đoàn – Hội.

3. Thể lệ hội thi xem tại đây

4. Thời gian tổ chức
- Vòng loại: ngày 08 tháng 3 năm 2020.
- Vòng bán kết: ngày 22 tháng 3 năm 2020.
- Vòng Chung kết: ngày 29 tháng 3 năm 2020.

5. Cách thức tham gia
- Mỗi đơn vị Đoàn-Hội trực thuộc cấp trường giới thiệu 01 đ/c tham dự theo mẫu và gửi về Đ/c Nguyễn Quốc Tỷ – Thành viên Ban Tổ chức Đoàn trường qua eail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..edu.vn và This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến ngày 04/3/2020.
- Thí sinh đăng ký tự do tại đây.