Logo chính thức trường Đại học Cần Thơ

Tin tức tổng hợp

Hiện tại trên mạng có nhiều "phiên bản" logo trường Đại học Cần Thơ, Văn phòng Đoàn trường xin thông tin đến các bạn Logo chính xác mà trường đã đăng ký sở hữu trí tuệ và bản quyền.

File hình ảnh:

Phần mô tả:

File thiết kế Corel: https://drive.google.com/open?id=1o341Ri9HFG5Vh-6nuGn7-PrFeYfdBA4X

Nhờ các bạn tuyên truyền và sử dụng đúng logo Đại học Cần Thơ.