Nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam – cơ quan thường trực của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam trân trọng thông báo về việc xét duyệt học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:

Nhằm hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn. Nay xin thông báo đến các bạn Sinh viên về việc hỗ trợ chi phí học tập của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số TP. Cần Thơ cụ thể như sau:

Page 3 of 3