Học bổng khuyến học CSC Việt Nam

Học bổng

Công ty CSC Việt Nam trao học bổng năm 2016 cho sinh viên CNTT như sau:

– SInh viên năm 4 (hoặc hoàn thành ít nhất 100 tín chỉ trở lên)

– Mỗi học bổng trị giá 5 triệu

– Học bổng được trao vào 09/04/2016 tại sự kiện ngày hội việc làm

– Xem thông tin chi tiết: Hoc Bong Khuyen Hoc 2016_Can Tho University