Thông báo xét cấp học bổng Đạm Cà Mau năm học 2016-2017

Học bổng

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau về việc trao học bổng cho sinh viên trong chương trình học bổng “Đạm Cà Mau – Hạt Ngọc Mùa Vàng” niên khóa 2016-2017, thông tin cụ thể như sau:

1. Số lượng và giá trị học bổng:

Năm học 2016-2017, sẽ trao 50 suất học bổng cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Mỗi suất học bổng trị giá 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

Số lượng học bổng dự tuyển thuộc nhóm ngành Nông nghiệp và nhóm ngành Kinh tế. Ưu tiên xét chọn đối với sinh viên có hộ khẩu tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long.

2. Tiêu chí xét chọn học bổng:

– Sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 có kết quả học tập từ Khá trở lên; có thành tích học tập năm sau tiến bộ hơn năm trước;

– Gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện Hộ nghèo, Cận nghèo;

– Là con của nông dân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

– Là con gia đình Thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng;

– Có ý tưởng được công nhận hoặc đạt từ giải Khuyến khích trở lên trong các cuộc thi Khởi nghiệp cấp tỉnh hoặc quốc gia;

– Có đề tài nghiên cứ khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp đạt giải cấp Bộ trở lên hoặc được công bố trên các tập chí khoa học trong và ngoài nước;

– Chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào khác có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên.

3. Hồ sơ xét cấp học bổng:

– Đơn xin cấp học bổng theo mẫu (tải tại đây)

– Kết quả học tập năm học 2015-2016 (có xác nhận của nhà trường) đạt từ khá trở lên và đạt thành tích cáo hơn các năm trước;

– Các giấy tờ minh chứng đảm bảo tính pháp lý theo các tiêu chi được nêu trên.

***Lưu ý:

Tất cả các loại giấy tờ có liên quan, sinh viên để vào trong túi hồ sơ, ngoài bìa hồ sơ cần ghi rõ: “HỌC BỔNG ĐẠM CÀ MAU – HẠT NGỌC MÙA VÀNG, năm học 2016-2017″

Các sinh viên có nhu cầu xin xét cấp học bổng nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 28/10/2016 (thứ sáu).

Chi tiết thông báo xem tại đây