Viện nghiên cứu Hải sản cần tuyển dụng

Tuyển dụng - Việc làm

Viện nghiên cứu Hải sản cần tuyển dụng các vị trí việc làm sau:

1. Vị trí công việc cần tuyển:
- Nghiên cứu nguồn lợi hải sản và sinh học nghề cá biển
- Nghiên cứu môi trường biển
2. Điều kiện dự tuyển:
- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Sinh học, Sinh thái học, Thủy sản. Ưu tiên tốt nghiejp loại khá trở lên.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Sử dụng thành thạo vi tính, có khả năng khai thác thông tin chuyên ngành từ mạng quốc tế.
- Có đủ sức khỏe để làm việc, chịu được áp lực công việc ngoài thực địa.
Chi tiết xem tại đây