Công ty Cổ phần Thủy sản Cổ Chiên tuyển dụng

Tuyển dụng - Việc làm

Công ty Cổ phần thủy sản Cổ Chiên thuộc Nhóm Nam Hải - Thanh Thế - Cổ Chiên là những Công ty chế biến tôm xuất khẩu có uy tín ở Khu Công nghiệp Trà Nóc - Bình Thủy. Để mở rộng sản xuất, chúng tôi cần tuyển dụng một số vị trí như sau:

Các ứng viên dự tuyển cần có các điều kiện chung cơ bản như sau:
- Tuổi từ 21-25, Đã tốt nghiệp Đại học hoặc sinh viên năm cuối.
- Tự tin. thích tìm tòi, học hỏi.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
----------
Điều hành sản xuất (02)
- Ngành học dự tuyển: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ hóa
Nhân viên phòng xuất khẩu (02):
- Ngành học: Kinh doanh quốc tế, Luật Thương mại
Nhân viên kế toán (02):
- Ngành học: Kế toán, Tài chính
-----
Thông tin chi tiết: Xem