Phiên tòa giả định 04/2017

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong Đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, Hội viên về ý thức chấp hành pháp luật; đặc biệt là các loại tội phạm, trong đó có tội trộm cắp tài sản đã và đang diễn ra khá phổ biến, kể cả trong học sinh sinh viên. Đoàn trường phối hợp với Câu lạc bộ CLE – Khoa Luật tổ chức “Phiên tòa giả định” về tội trộm cắp tài sản trong HSSV.

Ban Tổ chức kính mời các bạn học sinh, sinh viên của trường tham dự phiên tòa giả định nói trên, cụ thể:

* Thời gian: 09 giờ, ngày 02/4/2017 (lực lượng dự có mặt trước 8 giờ 45)

* Địa điểm: Hội trường Lớn, khu II, ĐHCT

Đây là dịp để các bạn nắm rõ hơn về pháp luật và các loại tội phạm.