Chuyên đề “Tuổi trẻ Đoàn Khối Phòng ban học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chính trị - Tư tưởng

Ngày 5/9/2016, Đoàn khối Phòng ban-Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức chuyên đề “Tuổi trẻ Đoàn Khối Phòng ban học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoàn viên Đoàn khối Phòng ban.


Cô Phương Anh, Khoa Khoa học Chính trị báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Thông qua buổi Chuyên đề, các đoàn viên đã hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, cũng như phương pháp làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, những câu chuyện về tính đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện được chia sẻ một cách hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút sự tập trung theo dõi của các đoàn viên. Thông qua những nội dung của Chuyên đề, Đoàn khối Phòng ban mong muốn các đoàn viên có thể học tập và noi gương về những phẩm chất cao quý của Người.


Ảnh lưu niệm tại buổi sinh hoạt chuyên đề