Hội nghị tổng kết Chỉ thị 03 và Tuyên dương Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2016

Chính trị - Tư tưởng

Trong không khí cả nước chào mừng Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2016), hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2016-2021) Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ, sáng ngày 18/5/2016, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Tuyên dương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2016.

Đến dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, Ủy Ban MTTQVN thành phố Cần Thơ, các đoàn thể và hơn 150 cán bộ đoàn, đoàn viên thành phố Cần Thơ.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, cán bộ đoàn TP. Cần Thơ nói chung và trường Đại học Cần Thơ nói riêng đã khẳng định vai trò gương mẫu, là thủ lĩnh thanh niên. Cùng với các chương trình hành động phong phú, thiết thực, đa chiều của Đoàn trường, Chỉ thị 03 đã ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong sinh viên.

Cũng tại hội nghị anh Nguyễn Thanh Duy – Phó Bí thư Đoàn trường đã có bài tham luận nói về  “Hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đoàn viên thanh niên trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2011-2016”.

Để tuyên dương và khen thưởng những gương cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đang học tập, lao động, công tác, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội trong thành phố có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ tuyên dương 20 thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2016, trong đó trường ĐHCT được 01 đoàn viên ưu tú vinh dự nhận tuyên dương tại Hội nghị (Hà Thị Ngọc Hương – Phó ban tuyên giáo Đoàn trường).

 Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo Đoàn trường

THAM LUẬN

   Hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đoàn viên thanh niên trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2011-2016

 Nguyễn Thanh Duy – Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Cần Thơ

 Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập rèn luyện tư tưởng đạo đức cách mạng, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một việc làm hết sức quan trọng.  Thực trạng đạo đức sinh viên hiện nay vẫn tồn tại nhiều vấn đề đáng lo ngại: Một bộ phận chạy theo lối sống cá nhân thực dụng, đua đòi, sa vào tệ nạn xã hội, tiếp thu thiếu chọn lọc lối sống, các thông tin từ bên ngoài, hành động bồng bột thiếu suy nghĩ… Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc giáo dục đạo đức cho sinh viên đặt ra cho nhà trường, đặc biệt là tổ chức Đoàn những nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự quyết tâm cao, cùng với khả năng đổi mới sáng tạo, nhằm thu hút Đoàn viên thanh niên, sinh viên. 

Thực hiện các nội dung triển khai của Thành đoàn Cần Thơ và Ban Thường vụ Đảng ủy trường, Đoàn trường Đại học Cần Thơ đã đưa nội dung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào một trong các trọng tâm hoạt động của Đoàn bộ trong suốt giai đoạn từ năm 2012 đến nay. Các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc đã cụ thể hoá kế hoạch thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong chương trình hoạt động của đơn vị hàng năm trong đó chú trọng vận động ĐVTN học tập theo những nội dung cụ thể, gần gũi với đời sống học đường, cuộc sống cá nhân sinh viên và nhiệm vụ học tập và rèn luyện của sinh viên.

Hệ thống Đoàn – Hội các cấp thường xuyên tổ chức cho Đoàn viên, Hội viên nghiên cứu, triển khai các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng năm; hướng dẫn các chi đoàn tổ chức các hoạt động giới thiệu, học tập các tác phẩm của Hồ Chí Minh như “Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “ Đường kách mệnh”,..v.v.. lồng ghép trong sinh hoạt lệ hàng tháng, một số Đoàn cơ sở chủ động trang bị tủ sách “Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ học tập theo gương Bác” tại đơn vị. Ban Tuyên Giáo Đoàn trường thực hiện bản tin sinh hoạt hàng tháng với trang tin riêng về các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đoàn trường, chia sẻ các mẫu chuyện tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác.

Công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua cuộc thi Olympic các môn Khoa học chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh đã tạo được hiệu quả giáo dục tốt thông qua việc cải tiến phương pháp tổ chức thi trực tuyến với hàng chục nghìn lượt sinh viên dự thi mỗi năm. Cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo lời Bác thành các mẩu chuyện, nêu gương, các chuẩn mực đạo đức cho cán bộ và sinh viên rèn luyện thông qua việc thi kể chuyện về Bác Hồ, thi kể chuyện “Gương người tốt việc tốt”. Công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của Đảng và dân tộc, lý tưởng cách mạng cho thanh niên được tăng cường qua các thông tin, biểu ngữ tuyên truyền, các video clip, phát thanh cho sinh viên, các chương trình, hoạt động tham quan về nguồn nhằm nâng cao tình yêu quê hương đất nước, các nhóm sinh viên bản tồn văn hóa dân tộc như CLB Đờn ca tài tử; bên cạnh đó, Đoàn trường cũng xây dựng các chương trình văn hóa văn nghệ truyền thống sử dụng các ca khúc truyền thống, ca khúc cách mạng, cổ nhạc,… không chỉ cho sinh viên mà còn giới thiệu truyền thống tốt đẹp, văn hóa tinh thần của người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đoàn trường đã tham mưu cùng Đảng ủy trường cụ thể hóa các nội dung học tập theo gương Bác thành các chuẩn mực đạo đức để cán bộ và sinh viên tiếp cận và đăng ký rèn luyện cũng như xây dựng các mô hình học tập thiết thực, hiệu quả hơn, tham mưu Hiệu trưởng ban hành quyết định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường trong trường Đại học Cần Thơ. Từ năm 2013, Đoàn trường chỉ đạo cho các đoàn cơ sở và Hội Sinh viên tổ chức cho sinh viên đăng ký rèn luyện chuẩn mực đạo đức của sinh viên theo bốn nội dung cụ thể: (1) Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội, (2) Thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, (3) Xây dựng lối sống lành mạnh, tác phong cá nhân gương mẫu, (4) Tôn trọng pháp luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định. Qua đó tiếp tục lồng ghép các nội dung rèn luyện đạo đức vào các hình thức đánh giá, thi đua, biểu dương khen thưởng sinh viên.

Đoàn viên thanh niên tham gia học tập Bác bằng những hành động cụ thể hàng ngày, nâng cao trách nhiệm với nhiệm vụ học tập của bản thân, tham gia các hoạt động xã hội để rèn luyện ý thức cộng đồng với hơn 100.000 lượt sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện giữ gìn vệ sinh môi trường, quyên góp giúp đỡ, thăm hỏi người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, hiến máu tình nguyện; sinh viên tham gia các đội Cờ đỏ, đội thanh niên tình nguyện nêu cao ý thức tự quản, tham gia tuần tra hàng ngày, nhắc nhở việc thực hiện nội quy, quy định và phối hợp với Tổ Bảo vệ trường giữ gìn an ninh trật tự trong khuôn viên trường. Trong phong trào học tập đó, đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội luôn là những nhân tố đi đầu, gương mẫu thực hiện và vận động Đoàn viên, Hội viên tham gia.

Song song với việc triển khai các hình thức hoạt động, Đoàn bộ xây dựng và tăng cường tổ chức các nhóm nắm bắt dư luận xã hội trong đội ngũ đảng viên sinh viên và cán bộ Đoàn- Hội nòng cốt để tiếp cận, tìm hiểu và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên bằng nhiều mạng lưới thông tin, cùng với hộp thư phản ánh sinh viên và các tổ thăm dò dư luận sinh viên, …, Đoàn trường hỗ trợ Đảng ủy và Ban Giám hiệu phản ánh tình hình dư luận sinh viên, kịp thời đấu tranh, tuyên truyền làm rõ các âm mưu, luận điệu sai trái, giúp thanh niên hiểu và nâng cao tinh thần cảnh giác.

Với các nội dung triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống, trên cơ sở ý thức tự rèn luyện của sinh viên ngày càng được nâng cao, việc thực hiện Chỉ thị số 03 trong Đoàn bộ trường Đại học Cần Thơ là biện pháp giúp sinh viên nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò của thanh niên trong việc học tập và làm theo lời Bác, từ đó xác định nhiệm vụ tự rèn luyện bản thân mình với thái độ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm cần thiết, thường xuyên, liên tục. Các chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 03 của Đoàn trường đã ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong sinh viên.