Kết quả 200 thí sinh vào vòng chung kết cá nhân Hội thi Olympic KHCT & TTHCM năm 2016

Chính trị - Tư tưởng

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ 200 THÍ SINH ĐƯỢC CHỌN
VÀO VÒNG CHUNG KẾT HÌNH THỨC THI CÁ NHÂN
HỘI THI OLYMPIC CÁC MÔN KHCT & TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TRONG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2016

Ban Tổ chức Hội thi Olympic các môn Khoa học Chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên trường Đại học Cần Thơ năm 2016 xin chúc mừng và thông báo đến 200 sinh viên xuất sắc nhất (có danh sách đính kèm) đã được chọn vào vòng chung kết xếp hạng hình thức thi cá nhân của Hội thi một số thông tin như sau:

  1. Thời gian – Địa điểm thi vòng chung kết

+ Thời gian: 18 giờ 30, ngày 14/5/2016 (Thí sinh có mặt từ 18 giờ để làm thủ tục dự thi).

+ Địa điểm: Các phòng máy tính Khoa Công nghệ Thông tin và truyền thông, Khu II – trường ĐH Cần Thơ.

 

  1. Phòng thi

+ Số thứ tự từ 01 đến 40:        Thi phòng 02

+ Số thứ tự từ 41 đến 80:        Thi phòng 03

+ Số thứ tự từ 81 đến 120:      Thi phòng 04

+ Số thứ tự từ 121 đến 160:    Thi phòng 05

+ Số thứ tự từ 161 đến 200:    Thi phòng 09

 

  1. Hình thức thi

Thí sinh dự thi với bộ đề thi gồm 50 câu hỏi trong thời gian 45 phút.

Cách thức thi, cách ưu tiên, xếp hạng thực hiện giống như vòng loại.

 

  1. Danh sách Top 200

Tải file Danh sách top 200 tại đây

BAN TỔ CHỨC