Tài liệu về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động của Đoàn

Chính trị - Tư tưởng

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nhằm thông tin kịp thời đến Đoàn viên thanh niên trong trường về các chủ trương, chính sách mới, website Đoàn-Hội đăng tải thông tin về kết quả Đại hội Đảng các cấp và chương trình hành động của Đoàn. Các nội dung sẽ được cập nhật thường xuyên.

  1. Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lần thứ XI

Đại hội được tổ chức vào 2 ngày 30-31/7/2015 tại Hội trường 4, Nhà Điều hành trường Đại học Cần Thơ, vói sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố, lãnh đạo các đơn vị trong trường và 193 các đại biểu đại diện cho 1513 Đảng viên trường Đại học Cần Thơ. Đại hội đã nghe và thảo luận cho Báo cáo chính trị của Đảng ủy khóa X và góp ý các dự thảo văn kiện ĐH Đảng cấp trên, bầu Đảng ủy khóa XI gồm 27 đồng chí.

Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại hội.

  1. Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII

Đại hội được tổ chức từ ngày 23-23/9/2015 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ với 350 đại biểu. Đại hội đã đánh giá kết quả phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2010-2015 và đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu BCH Thành ủy gồm 53 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Đại hội.

III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nghị quyết Đại hội

* Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng các cấp:

  1. Chương trình hành động của TW Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII
  2. Chương trình hành động của Thành Đoàn Cần Thơ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
  3. Chương trình hành động của Đoàn trường ĐH Cần Thơ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp