Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên trường Đại học Cần Thơ năm 2018

Chính trị - Tư tưởng

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Căn cứ Nghị Quyết nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ trường Đại học Cần Thơ; Nhằm kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018), kỷ niệm 52 năm thành lập trường Đại học Cần Thơ (31/3/1931 – 31/3/2018), Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng dự thi
1.1.Thời gian
- Hình thức thi cá nhân: Từ ngày 31/3/2018 đến hết ngày 27/4/2018
- Hình thức thi tập thể: Vòng loại (Ngày 06/5/2018); Vòng chung kết (Ngày 15/5/2018)
1.2. Địa điểm
- Hình thức cá nhân: thi trực tuyến
- Hình thức thi tập thể: Hội trường Rùa, Khu II, Đại học Cần Thơ
1.3. Đối tượng dự thi: Tất cả học sinh, sinh viên Việt Nam hệ chính quy, liên thông, dự bị đang học tập tại Trường Đại học Cần Thơ.

2. Nội dung
- Kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh…
- Những kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam; Kiến thức về Biển đảo Việt Nam, về vùng đất Tây Nam Bộ.
- Những hiểu biết chung về trường Đại học Cần Thơ; Quyết định 80-QĐ/ĐU ngày 31/5/2012 của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ về Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những quy định, nội quy chung của Nhà trường (Quy chế học vụ, Quy chế học sinh – sinh viên, Quy chế ký túc xá, Quy định về nếp sống văn hoá, học đường)…

3. Hình thức thi
3.1. Cá nhân
- Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: http://olympicllct.ctu.edu.vn/
- Thí sinh trả lời trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 25 phút.
- Hệ thống được mở bắt đầu từ 14h00 ngày thứ bảy, kết thúc vào lúc 22h00 ngày thứ sáu tuần liền kề. Riêng tuần đầu tiên hệ thống được mở từ lúc khai mạc hội thi (dự kiến 07h30 ngày 31/3/2018). Lịch cụ thể như sau:
+ Tuần 1: Từ 31/3/2018 đến 06/4/2018
+ Tuần 2: Từ 07/4/2018 đến 13/4/2018
+ Tuần 3: Từ 14/4/2018 đến 20/4/2018
+ Tuần 4: Từ 21/4/2018 đến 27/4/2018
- Căn cứ theo số điểm, thời gian dự thi của thí sinh được lưu trên hệ thống của website để trao giải thưởng hàng tuần (được công bố vào thứ hai tuần sau đó). Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 02 lần/ tuần. Mỗi tuần chọn 03 thí sinh (ưu tiên thí sinh có điểm số cao nhất, trường hợp thí sinh có điểm số trùng nhau thì xét đến thời gian dự thi nhanh hơn) để trao giải nhất, nhì, ba hàng tuần. Trong số 12 thí sinh được nhận giải tuần sẽ chọn ra 03 thí sinh có điểm số cao nhất và thời gian thi ngắn nhất để trao giải Thí sinh xuất sắc nhất Hội thi.
- Sinh viên đạt điểm cao trong Hội thi sẽ được nhận khen thưởng của Trường, ưu tiên xét cộng điểm thưởng học tập và điểm rèn luyện (Có quy
chế riêng).
3.2. Tập thể
- Các đơn vị có đào tạo thành lập đội dự thi hình thức thi Tập thể, mỗi đội có 5 thành viên. Cụ thể: Khoa Công nghệ, Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Khoa Dự bị Dân tộc và Bộ môn Giáo dục Thể chất, Khoa Khoa học Chính trị, Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm, Khoa Thủy sản, Khoa Phát triển Nông thôn, Viện NCPT Đồng bằng sông Cửu Long, Viện NC & PT Công nghệ Sinh học
- Các đội bốc thăm, chia bảng thi đấu (gồm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội).
+ Vòng loại: Các đội trong cùng một bảng thi đấu với nhau, đội cao điểm nhất ở mỗi bảng sẽ được chọn vào vòng chung kết.
+ Vòng chung kết, xếp hạng: 4 đội thi đấu với nhau, xếp hạng nhất, nhì, ba của Hội thi.

4. Thể lệ cuộc thi: xem chi tiết tại đây

5. Giải thưởng
5.1. Khen thưởng
* Hình thức thi cá nhân
Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc nhất hội thi và các thí sinh có số điểm cao ở các tuần, cụ thể như sau:
- Giải thí sinh xuất sắc nhất hội thi: 500.000 đồng + Giấy khen/ giải
- Giải nhất tuần: 500.000 đồng + Giấy khen/ giải
- Giải nhì tuần: 400.000 đồng + Giấy khen/ giải
- Giải ba tuần: 300.000 đồng + Giấy khen/ giải
* Hình thức thi tập thể
- 01 giải nhất:            Giấy khen + 1.500.000đồng
- 01 giải nhì:              Giấy khen + 1.000.000đồng
- 02 giải ba:               Giấy khen + 750.000đồng/ giải
- 02 giải dành cho đơn vị có cổ động xuất sắc nhất ở vòng bán kết: 500.000 đồng + giấy khen
- 01 giải dành cho đơn vị có cổ động xuất sắc nhất ở vòng chung kết: 1.000.000 đồng + giấy khen
- Đoàn trường cấp Giấy chứng nhận cho tất cả các cá nhân tham gia phần thi tập thể.
5.2. Cộng điểm rèn luyện
Sinh viên dự thi đạt các yêu cầu sau đây sẽ được cộng điểm rèn luyện vào Điều 4 mục 1b Bảng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của học kỳ II năm học 2017-2018:
- Tất cả thí sinh, HSSV đạt giải ở hình thức thi cá nhân, thi tập thể được cộng 4 điểm.
- Tất cả thí sinh, HSSV tham gia Hội thi được cộng 02 điểm.
5.3. Cộng điểm học tập
Sinh viên dự thi đạt các yêu cầu sau được phép lựa chọn một trong các học phần sau thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương về Khoa học chính trị đã và đang học để đăng ký cộng điểm vào kết quả học tập của học phần đó (theo thang điểm 4):
- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (ML009)
- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (ML010)
- Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ML011)
- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ML006)
Trường hợp sinh viên chưa học các học phần Khoa học chính trị nêu trên sẽ được cộng điểm tương ứng vào học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (ML009). Mức điểm cộng cụ thể như sau:
* Hình thức thi cá nhân
- 03 sinh viên đạt giải xuất sắc nhất hội thi được cộng 2,5 điểm.
- Thí sinh đạt giải nhất tuần được cộng 2 điểm.
- Thí sinh đạt giải nhì tuần được cộng 1,5 điểm.
- Thí sinh đạt giải ba tuần được cộng 1,0 điểm.
- 100 thí sinh có điểm số cao nhất và thời gian thi ngắn nhất (trừ các thí sinh đạt giải xuất sắc nhất hội thi, giải tuần) được cộng 0,5 điểm.
* Hình thức thi tập thể
- Các thành viên trong đội đạt giải Nhất được cộng 2,5 điểm.
- Các thành viên trong đội đạt giải Nhì được cộng 2,0 điểm.
- Các thành viên trong đội đạt giải Ba được cộng 1,5 điểm.
- Các thành viên trong tất cả các đội thi được cộng 0,5 điểm.
Lưu ý:
+ Sinh viên đạt nhiều điều kiện cộng điểm thưởng ở phần thi cá nhân và phần thi tập thể chỉ chọn một mức điểm cao nhất để cộng vào điểm rèn luyện và điểm học tập.
+ Học phần thí sinh đăng ký cộng điểm phải có kết quả có thể sử dụng để tính vào điểm trung bình chung tích lũy được (kết quả của học phần không phải là điểm M, F, I, W).