Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chính trị - Tư tưởng

Căn cứ Kế hoạch số 14-KH/TĐTN-BTG của Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn Cần Thơ về việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ X nhiệm kỳ 2017 – 2022 (gọi tắt là Nghị quyết), chiều ngày 13/5/2018 tại Hội trường Rùa, BTV Đoàn trường Đại học Cần Thơ đã tiến hành Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại Hội nghị, các đồng chí là BTV, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn trường, BCH các khoa, viện và BCH các Chi đoàn trực thuộc đã được đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đoàn trường báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022. Qua đó, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã nhấn mạnh về việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhằm cụ thể các nội dung của Nghị quyết vào hoạt động thực tiễn đời sống thanh niên; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn; tập trung thảo luận, xác định rõ nhiệm vụ của từng tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình hành động. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Duy – Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường đã báo cáo về các hoạt động phong trào và những điểm mới của Điều lệ Đoàn khóa XI đến các đại biểu tham dự.


Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đoàn trường báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022


Đồng chí Nguyễn Thanh Duy – Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường báo cáo về các hoạt động phong trào và những điểm mới của Điều lệ Đoàn khóa XI

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng lưu ý đến các đại biểu tham dự về phương hướng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc phải luôn được sát sao cùng với một tinh thần quyết tâm, hiệu quả và không ngừng đổi mới sáng tạo. Việc này đòi hỏi các cán bộ, đoàn viên phải nắm chắc những vấn đề cơ bản của Nghị quyết và tuyên truyền sâu rộng cho thanh niên, thanh niên phải hiểu được những thông tin cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã thể hiện và sẽ triển khai trong 05 năm tới. Đồng thời, tùy theo đặc thù của Đại học Cần Thơ để tiếp tục tổ chức thực hiện và phát huy các phong trào, các chương trình hành động. Trong đó, tiêu biểu là 3 phong trào: thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích trong bảo vệ tổ quốc và 3 chương trình: đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp và đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Xác định được việc triển khai học tập Nghị quyết là một trong những công việc đòi hỏi mỗi cấp bộ Đoàn phải đặc biệt quan tâm, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, nội dung được đổi mới, dễ tiếp thu và gần hơn đến đoàn viên thanh niên, thời gian qua, Đoàn trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức tuyên truyền, triển khai thông qua các bản tin thanh niên, biên tập tài liệu Hỏi – Đáp do Trung ương Đoàn biên soạn thành dạng audio phát rộng rãi trên các kênh tuyên truyền, lồng ghép các nội dung có liên quan vào Hội thi Olympic các môn Lý luận Chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên trường Đại học Cần Thơ năm 2018. Sau Hội nghị, chủ trương đến các cán bộ Đoàn các cấp là tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua các buổi họp, các buổi sinh hoạt, lồng ghép vào các buổi nói chuyện, các chuyên đề, các cuộc thi đến toàn thể đoàn viên, thanh niên trong trường.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Thông qua việc nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ Đại học Cần Thơ trong việc triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Tin, ảnh: Nam Vi
Ban Tuyên giáo Đoàn trường