Cập nhật danh sách sinh viên tham gia cuộc thi “Ánh sáng soi đường”

Chính trị - Tư tưởng

Hiện tại, cuộc thi “Ánh sáng soi đường” – Olympic khoa học Chính trị trong sinh viên đã thu hút hơn 13.000 sinh viên trường Đại học Cần Thơ tham gia. Nay, Ban Thường vụ Đoàn trường thống kê danh sách sinh viên đã tham gia (Không tính sinh viên đã ra trường) tính tới hết tuần 6 cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng SV tham gia

1

Viện NC&PT Công nghệ Sinh học

599

2

Khoa Khoa học Chính trị

442

3

Khoa Phát triển Nông thôn

1510

4

Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên

821

5

Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

1859

6

Khoa Thủy sản

611

7

Khoa Sư phạm

1772

8

Khoa Khoa học Tự nhiên

436

9

K.Công nghệ Thông tin &Truyền thông

898

10

Khoa Luật

657

11

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

805

12

Khoa Kinh tế &Quản trị Kinh doanh

1616

13

Viện NCPT Đồng bằng SCL

103

14

Khoa Công nghệ

1524

15

BM.Giáo dục thể chất

90

16

Khoa Dự bị dân tộc

24

17

Trung tâm CN Phần mềm

40

Xem Danh sách thi tại đây                     Tải về trực tiếp tại đây

Nếu các bạn sinh viên đã tham gia không có tên trong danh sách trên nên xem cách xử lý.