Cuộc thi Trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2019

Chính trị - Tư tưởng

Căn cứ công văn số 1790-CV/BTGTU ngày 28/8/2019 của BTG Thành ủy Cần Thơ về việc triển khai Cuộc thi Trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2019, nay Văn phòng Đoàn trường xin thông tin nội dung cuộc thi cụ thể như sau:

1. Thời gian cuộc thi: Tuần thứ Nhất bắt đầu từ 10g00 ngày 26/8/2019 và tuần cuối cùng sẽ kết thúc vào 09g00 ngày 30/12/2019.

2. Thể lệ cuộc thi: xem tại đây

3. Cách thức tham gia: Truy cập/Đăng nhập vào trang mạng điện tử VCNET: https://vcnet.vn/, sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi. (xem cụ thể trong thể lệ)

Thân mời các bạn Sinh viên,