Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Chính trị - Tư tưởng

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi
1.1. Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên).
1.2. Bảng B: Dành cho công dân Việt Nam đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và học sinh trung cấp sư phạm ở trong và ngoài nước.
1.3. Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, lưu học sinh Việt Nam, những người quan tâm và dự thi (dưới 35 tuổi).

2. Nội dung cuộc thi
- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nội dung cơ bản trong: “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.
- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 33 năm đổi mới (1986-2019), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3. Các mốc thời gian
- Thời gian thi trắc nghiệm cá nhân đợt 3: Từ 10h00 ngày 05/6/2019 đến 22h00 ngày 06/10/2019.
- Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Bán kết của Cuộc thi: Từ 09h00 ngày 09/10/2019.
- Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 14/10/2019 đến 22h00 ngày 20/10/2019.
- Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc của Cuộc thi: Từ 09h00 ngày 23/10/2019.
- Vòng Chung kết: dự kiến tổ chức ngày 01/11/2019, tại Thủ đô Hà Nội, địa điểm sẽ thông báo sau.

4. Cách thức đăng ký
- Thí sinh đăng ký tạo tài khoản trực tuyến trên trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 27/5/2019. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.
- Thí sinh tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac dùng cho hệ điều hành android để đăng ký và tham dự thi.
- Thí sinh xem thông tin chính thức về Cuộc thi trên các trang điện tử: http://hocvalamtheobac.vn,  http://www.moet.gov.vnhttp://www.doanthanhnien.vnhttp://www.gdtd.vn.

THỂ LỆ CHI TIẾT