Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Chính trị - Tư tưởng

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể như sau:

1. Thi trực tuyến từ 24/11 đến 31/12/2019 tại website: https://timhieuvedangcongsan.vn/

2. Thể lệ và giải thưởng: https://timhieuvedangcongsan.vn/#/the-le

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những hoạt động nằm trong đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”. Mời các bạn Đoàn viên, thanh niên cùng tham dự cuộc thi.