SV trường ĐHCT đại diện sinh viên TPCT tham gia hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ II năm 2017 cấp cụm

Chính trị - Tư tưởng

Nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trường học. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân; thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2017), 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2017), 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2017), 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2017); chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 dành cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trong và ngoài nước dưới hai hình thức: thi cá nhân và thi đội tuyển.


Ban Tổ chức tặng hoa cho các đội dự thi

Theo đề nghị của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ đã thành lập đội tuyển gồm 7 thành viên (5 chính thức và 2 dự bị) đại diện sinh viên Thành phố Cần Thơ tham dự Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường” lần thứ II – năm 2017”.

Sáng ngày 15/4/2017, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long đã diễn ra vòng thi cấp cụm của 02 cụm thi đua: Cụm Đồng bằng Sông Tiền và cụm Đồng bằng Sông Hậu.


Các thành viên chính thức của đội tuyển TP Cần Thơ

Mỗi đội lần lượt trải qua 04 phần thi, bao gồm: Theo dòng lịch sử, Nhà thông thái trẻ, Đi tìm chân lý và Ánh sáng soi đường.

Kết quả, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ (đại diện sinh viên TP Cần Thơ) chiến thắng ở cụm Đồng bằng sông Hậu và sinh viên ở đội thi Vĩnh Long chiến thắng ở cụm Đồng bằng Sông Tiền. 02 đội sẽ tham gia dự thi cấp khu vực dự kiến diễn ra trong tháng 5 năm 2017.


02 đội thi TP Cần Thơ và Vĩnh Long đạt giải nhất

Nguyễn Tùng