[Đoàn khoa MT & TNTN] - Tọa đàm bảo vệ động vật hoang dã

Hoạt động Đoàn cơ sở

Căn cứ công văn 515/2017/ENV ngày 06/9/2017 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên và công văn của Đoàn Trường Đại học Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã. Ban Chấp hành Đoàn Khoa Môi Trường và Tài nguyên Thiên nhiên đã đề ra kế hoạch phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tổ chức Tọa đàm Bảo vệ Động vật hoang dã.

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường và các loài động vật hoang dã (ĐVHD) cho các bạn đoàn viên, thanh niên Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên cũng như sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Chương trình đã trang bị cho các bạn thanh niên những kiến thức về việc bảo tồn ĐVHD, các kỹ năng truyền thông, lãnh đạo, khảo sát và cơ hội tham gia các hoạt động xã hội có ý nghĩa. Cũng như tạo ra các hoạt động thiết thực cho đoàn viên, thanh niên tham gia.
Các đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau thảo luận về chủ đề tiêu thu ĐVHD ở Việt Nam thông qua các đoàn phim ngắn và các hình ảnh được trưng bày.


Các tình nguyện viên tham gia chương trình


Các ấn phẩm trưng bày về tình trạng ĐVHD bị tiêu thụ ở Việt Nam

Ngoài ra, các tình nguyện viên còn được tập huấn các kỹ năng:
Tập huấn kỹ năng truyền thông bảo vệ ĐVHD;
Tập huấn kỹ năng nhận dạng các loài ĐVHD thường bị buôn bán và các hành vi vi phạm thường gặp;
Tập huấn kỹ năng khảo sát tại hiện trường.
Tập huấn kỹ năng truyền thông, tổ chức triển lãm.
Một số hình ảnh trong chương trình:

“SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHÔNG TIÊU THỤ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
HÀNH ĐỘNG NGĂN CHẶN SỰ TUYỆT CHỦNG”

Đưa tin, ảnh: Ban Thông tin - Sự kiện
Đoàn Khoa Môi trường & TNTN