[Đoàn khoa Kinh tế] - Đại hội Chi đoàn mẫu nhiệm kỳ 2018-2019

Hoạt động Đoàn cơ sở

Vào lúc 18h00 ngày 30/9/2018 tại Hội trường khoa Kinh tế đã diễn ra "Đại hội Chi đoàn mẫu" với khoảng 50 đại biểu chính thức của Chi đoàn và đại biểu không chính thức là Ban chấp hành Đoàn khoa Kinh tế, Ban chấp hành của các Chi đoàn khóa 42, khóa 43 và khóa 44.

"Đại hội chi đoàn mẫu" diễn ra nhằm tạo điều kiện cho các Chi đoàn tiến hành Đại hội Đoàn cơ sở để bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn mới nhiệm kỳ 2018-2019 đồng thời tổng kết các thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2018.

Chi đoàn thực hiện “Đại hội chi đoàn mẫu” là Chi đoàn Kế toán 1 khóa 42. Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí Ban chấp hành có đầy đủ năng lực để dẫn dắt, định hướng cho Chi đoàn hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Sau khi kết thúc "Đại hội chi đoàn mẫu", các Chi đoàn trực thuộc Đoàn khoa Kinh tế sẽ tiến hành đăng ký lịch tổ chức và thực hiện Đại hội Chi đoàn theo hướng dẫn của Đoàn Khoa, góp phần đảm bảo hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn trực thuộc theo đúng tinh thần thông báo của Đoàn trường.

----------------------------------------------
Ban Thông tin và Truyền thông Đoàn khoa Kinh tế.