[Đoàn khoa MT&TNTN] - Hội nghị báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh nên nửa đầu nhiệm kỳ 2016 - 2018

Hoạt động Đoàn cơ sở

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ và Đảng ủy Khoa Môi Trường & TNTN. Trên cơ sở căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới; đáp ứng được nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn. Nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn nửa đầu nhiệm kỳ 2016 – 2018, đề ra phương hướng công tác nửa cuối nhiệm kỳ 2016 – 2018 và bầu bổ sung Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2018, ngày 15/04/2017 tại khoa Môi trường và TNTN đã tổ chức Hội nghị báo cáo sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Khoa Môi trường và TNTN.

Đến tham dự Hội nghị về phía khách mời có: Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng là đại diện Đoàn Trường.

Về phía Đoàn Khoa có: Đồng chí Bùi Thị Bích Liên – Bí thư Đoàn Khoa, Huỳnh Công Khánh – Phó bí thư Đoàn Khoa và Trần Hoàng Minh Nhật – Phó bí thư Đoàn Khoa.

Hình 1 – Đ/c Nguyễn Thanh Tùng đại diện Đoàn Trường đến tham dự Hội nghị cùng Đoàn Khoa

Hội nghị diễn ra với sự thảo luận sôi nổi và các ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự cho Báo cáo tóm tắt dự thảo sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nửa đầu nhiệm kỳ 2016 – 2018  và dự thảo phương hướng công tác nửa cuối nhiệm kỳ 2016 – 2018.

Hình 2, 3 – Các đ/c Ban Thường vụ đang báo cáo hoạt động và điều khiển thảo luận

Mặc dù còn nhiều khó khăn do một số cán bộ đoàn còn thiếu kinh nghiệm, chưa được trang bị tốt các kỹ năng nên đôi khi còn lúng túng trong công tác, bên cạnh đó các đoàn viên là cán bộ phải kiêm nhiệm rất nhiều việc nên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm đối với tập thể. Tuy nhiên, công tác Đoàn nửa đầu nhiệm kỳ 2016 – 2018 đã đạt được một số kết quả nhất định về công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, văn hoá và chính trị, phong trào thanh niên, công tác tổ chức, xây dựng Đoàn, Đoàn tham xây dựng Đảng.

Hình 3, 4, 5 – Khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao trong hoạt động phong trào Nửa đầu nhiệm kỳ 2016 – 2018

Phương hướng hoạt động nửa cuối nhiệm kỳ 2016 – 2018 chủ yếu tập trung vào công tác tăng cường giáo dục đoàn viên, thanh niên về đạo đức và lối sống lành mạnh; về lý tưởng truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc; về ý thức giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường; tăng cường công tác tổ chức Đoàn ở tất cả các cấp trực thuộc để nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là tính chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh các phong trào hỗ trợ học tập, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, hoạt động nghiên cứu khoa học, văn thể, vui chơi giải trí và các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng.

Hội nghị đã nhận được sự quan tâm và góp ý tích cực từ Đoàn Trường cho các hoạt động nửa đầu nhiệm kỳ cũng như chi đạo định hướng cho các hoạt động ở nửa cuối nhiệm kỳ 2016 – 2018.

 Hình 6 – Đ/c Nguyễn Thanh Tùng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Trong nội dung chương trình Hội nghị cũng đã tổ chức trao quà và giấy khen các cấp từ Đoàn Trường đến Đoàn Khoa nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực của của các đồng chí trong Ban Chấp hanh Đoàn Khoa trong giai đoạn 2014 – 2017.

Hình 7, 8, 9 – Trao tặng kỷ quà và giấy khen cho các đ/c BCH Đoàn Khoa xin rút tên nửa cuối NK 2016 – 2018

Nhằm đáp ứng được nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, đảm bảo cán bộ đoàn có đủ năng lực, nhiệt tình, năng động trong công tác, được sự tín nhiệm của đoàn viên, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và ổn định có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, Hội nghị đã tiến hành bổ sung nhân sự  BCH Đoàn Khoa. Nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Khoa cần có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tâm trong trí sáng, có hoài bão lớn, có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động các nguồn lực của đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn. Hội nghị đã tuyển chọn được bảy đồng chí ưu tú đảm bảo các điều kiện để bổ sung vào BCH  Đoàn Khoa.

 Hình 10 – Ban Chấp hành Đoàn Khoa Môi trường & TNTN nửa đầu nhiệm kỳ 2016 – 2018 

Hình 11 – Ban Chấp hành Đoàn Khoa Môi trường & TNTN nửa cuối nhiệm kỳ 2016 – 2018

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp với phương hướng công tác nửa cuối nhiệm kỳ 2016 – 2018 và sự ra mắt của BCH Đoàn Khoa Môi trường và TNTN sau khi kiện toàn. Đoàn Khoa Môi trường và TNTN đã luôn cố gắng hết sức mình để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đoàn cấp trên phát động cũngnhư đưa ra các phong trào phù hợp với khả năng và điều kiện đặc thù của Khoa để thu hút được ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên một môi trường văn hoá lành mạnh.

Hình 12 – CHUNG TAY – CHUNG SỨC – CHUNG LÒNG thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2016 – 2018

Đưa tin, ảnh: Ban Thông tin – Sự kiện, Đoàn Khoa Môi trường & TNTN