[Đoàn khoa MT&TNTN] - Lễ mít-tinh ngày Môi trường thế giới 5/6/2017

Hoạt động Đoàn cơ sở

Chương trình Ngày Môi Trường Thế Giới 2017 với chủ đề: “Sống hài hòa với thiên nhiên”.

Nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2016-2017 của tuổi trẻ Khoa Môi Trường vài Tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong và ngoài Khoa về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, hành động ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên nhân ngày Môi Trường Thế Giới 5/6.

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, từ ngày 22/5 đến ngày 6/6/2017, Đoàn Khoa Môi trường & TNTN tổ chức chuỗi sự kiện với sự kêu gọi tham gia của tất cả đoàn viên, thanh niên, cán bộ trong và ngoài Khoa.


(Hình 1: Buổi mittinh bắt đầu với sự tham gia của các cán bộ Khoa và đông đảo của các bạn sinh viên)

Đoàn Khoa Môi Trường & TNTN đã tổ chức các hoạt động sôi nổi như treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 tại các cổng ra vào và kí túc xá, tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tái chế với chủ đề “Sức sống mới”, tổ chức lễ míttinh phát động hưởng ứng vào đúng ngày 5/6/2017, trồng cây xanh và làm sạch khuôn viên Khoa Môi Trường & TNTN, tổ chức Hội thi “Sinh viên với Biến đổi khí hậu” lần IV năm 2017.

 
(Hình 2: Trồng cây xanh làm sạch khuôn viên Khoa)

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017 là góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, học viên và sinh viên tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường trong và ngoài Khoa, Trường.


(Hình 3: Sinh viên tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường trong và ngoài Khoa, Trường)

 
(Hình 4: Cán bộ Khoa vận động sinh viên bảo vệ môi trường.)

           Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức đến với mọi người, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống; đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên.

 
(Hình 5: Tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên.)

Đưa tin, ảnh: Ban Thông tin sự kiện
Đoàn Khoa Môi trường & TNTN