Tuyển chọn Đại biểu tham dự "Học tập kinh nghiệm ASEAN (AELF)" lần thứ II

Hội nhập Quốc tế

AELP là chương trình kéo dài một tuần do AUN SAN (Mạng lưới công tác sinh viên các trường đại học trong khối AUN). Chương trình liên kết với các kinh nghiệm học tập thực tế, nghiên cứu tại các địa phương. Tập trung vào chủ đề văn hóa xã hội, đặc biệt là cho sinh viên tại các đại học trong ASEAN. Hơn nữa, chương trình còn là cơ hội tuyệt vời để giúp những bạn sinh viên trong cộng đồng ASEAN có thể trao đổi văn hóa lẫn nhau.

Năm nay, chương trình sẽ được tổ chức bởi trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Từ ngày 30/6/2019 - 06/7/2019 với chủ đề: "Nantopia: Đột phá hướng đến thành phố cho tất cả". Trong chương trình lần này, trường Đại học Cần Thơ sẽ có hai đại biểu sinh viên được tham gia. Tất cả các bạn sinh viên từ các khóa, các ngành trong toàn trường đều có thể đăng kí tham gia phỏng vấn để có được suất tham gia vào chương trình.

Đăng kí tham gia phỏng vấn

Hạn chót đăng kí vào ngày 15/04/2019

Xem thêm thông tin về chương trình trong POSTER

Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ: Lê Thanh Kiều (Phó ban Hội nhập Quốc Tế - Đoàn trường Đại học Cần Thơ, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)