Phỏng vấn tuyển chọn sinh viên quốc tế của National Central University - Taiwan

Hội nhập Quốc tế

Chương trình phỏng vấn sinh viên quốc tế của Đại học Quốc lập Trung ương Đài Loan 2019 diễn ra
- Thời gian: 10:00 - 12:00, 14/10/2019
- Địa điểm: Phòng họp, Tầng 5, Nhà điều hành

Các lĩnh vực / ngành học:
- Science (Khoa học)
- Engineering (Kỹ thuật)
- Management (Quản trị)
- Electrical Engineering & Computer Science (Kỹ thuật điện và Khoa học máy tính)
- Earth Sciences (Khoa học Trái Đất)
- Health Sciences & Technology (Khoa học và Công nghệ Sức khỏe)
- Thông tin cụ thể về các Giáo sư trong buổi phỏng vấn sẽ có trong link đăng ký.

Mức học bổng:
- Bậc Thạc sĩ: đến 25,000NTD / tháng
- Bậc Tiến sĩ: đến 40,000NTD / tháng

Ứng viên cần chuẩn bị:
- Mẫu phỏng vấn (các ứng viên sau khi đăng ký qua link sẽ được gửi mẫu qua email)
- CV bằng tiếng Anh
- Bảng điểm tiếng Anh
- Chứng minh năng lực ngoại ngữ

Link đăng ký phỏng vấn: https://reurl.cc/722GOk

Interview Infomation