Thông báo số 1 về Hội thi Olympic Tiếng Anh trong học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ năm 2019

Hội nhập Quốc tế

Căn cứ vào quá trình triển khai và tổ chức Hội thi, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả tuần thi thứ nhất (20/10 - 26/10/2019) và tuần thi thứ hai (27/10 – 02/11/2019) cụ thể như sau:

1. Danh sách 05 sinh viên đạt điểm cao nhất của trường
- Tuần 01 (20/10 - 26/10/2019)

STT

HỌ TÊN

MSSV

NGÀNH-KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐIỂM

THỜI GIAN

1

Nguyễn Nhật Anh Huy

B1606316

Ngôn ngữ Anh K42

Khoa Ngoại ngữ

30

03 phút 04 giây

2

Lê Quốc Cảnh

B1604463

Bảo vệ thực vật K42

Khoa Nông nghiệp

30

09 phút 43 giây

3

Nguyễn Thị Thanh Trúc

B1911979

Văn học K45

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

30

10 phút 19 giây

4

Phạm Huỳnh Thiên Phúc

B1913460

Ngôn ngữ Pháp K45

Khoa Ngoại ngữ

30

11 phút 27 giây

5

Vũ Thị Lan Chi

B1705858

Ngôn ngữ Anh K43

Khoa Ngoại ngữ

30

14 phút 48 giây

- Tuần 02 (27/10 – 02/11/2019)

STT

HỌ TÊN

MSSV

NGÀNH-KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐIỂM

THỜI GIAN

1

Lê Quốc Cảnh

B1604463

Bảo vệ thực vật K42

Khoa Nông nghiệp

30

05 phút 58 giây

2

Nguyễn Thanh Tỷ

B1909746

Công nghệ kỹ thuật hóa học K45

Khoa Công nghệ

30

09 phút 50 giây

3

Nguyễn Trần Diệu Thảo

B1608374

Sư phạm Tiếng Anh K42

Khoa Ngoại ngữ

30

15 phút 36 giây

4

Lê Kim Cương

B1803768

Công nghệ sinh học K44

Viện NC&PT Công nghệ Sinh học

30

16 phút 35 giây

5

Nguyễn Nhật Anh Huy

B1606316

Ngôn ngữ Anh K42

Khoa Ngoại ngữ

29

05 phút 31 giây

2. Các bạn sinh viên tham gia cuộc thi lưu ý
- Chỉ cần 01 lần thi trong Hội thi đạt được cụ thể như sau
+ đạt 10/30: sẽ được cộng 02 điểm rèn luyện.
+ đạt 15/30: sẽ được cấp giấy chứng nhận của Đoàn trường.
+ đạt 20/30:  sẽ được cấp giấy chứng nhận của Thành đoàn.
chỉ nhận được 01 chứng nhận và ưu tiên cấp cao hơn
- Sử dụng tài khoản đăng nhập máy tính để tham dự hội thi.
- BTC sẽ thông báo về việc nhận giấy chứng nhận sau khi kết thúc Hội thi tại website Đoàn trường.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG