Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I”

Học tập - Nghiên cứu Khoa học

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I” do Trung ương Đoàn tổ chức cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi
- Tất cả ​Đoàn viên, ​T​hanh niên thành phố Cần Thơ, từ 18 – 35 tuổi; có ý tưởng, đề án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.
- ​Đối tượng dự thi tham gia dự thi theo Cá nhân hoặc Nhóm​ (mỗi nhóm không quá 3 người)

2. Nội dung ý tưởng, đề án
​Nội dung ý tưởng, đề án dự thi gồm các ý tưởng, đề án sản xuất, kinh doanh về các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp.

3. Thể lệ Cuộc thi: chi tiết trong file ​đính kèm.

​4​. Cơ cấu giải thưởng: 
​01 giải nhất: Bằng khen, giấy chứng nhận và 50 triệu đồng. Hỗ trợ vốn thực hiện dự án (tối đa 1 tỷ đồng)​
​02 giải nhì: Bằng khen, giấy chứng nhận và 30 triệu đồng. Hỗ trợ vốn thực hiện dự án (tối đa 500 triệu đồng)​
​03 giải ba: Bằng khen, giấy chứng nhận và 15 triệu đồng. Hỗ trợ vốn thực hiện dự án (tối đa 300 triệu đồng)​
​04 giải khuyến khích: Bằng khen, giấy chứng nhận và 10 triệu đồng. Hỗ trợ vốn thực hiện dự án (tối đa 200 triệu đồng)​

5. Cách thức tham gia:
- Thời gian kết thúc nhận hồ sơ dự thi: Đến hết ngày 14/5/2018
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Bàn làm việc số 7 ở VP Đoàn Trường của Đồng chí Lâm Phước Thành (Trưởng Ban học thuật – Nghiên cứu khoa học Đoàn trường)

Mọi thắc mắc xin liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

------
Ban Học thuật & Nghiên cứu khoa học Đoàn trường