Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Đại học Quốc gia và Đại học Vùng mở rộng lần thứ I

Học tập - Nghiên cứu Khoa học

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên các Đại học Quốc gia và Đại học Vùng trong năm 2016; nhằm tạo điều kiện để cán bộ trẻ các đơn vị có cơ hội giao lưu và trao đổi những kết quả nghiên cứu mới trong khoa học. Được sự đồng ý của Đảng ủy – Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đoàn Đại học Đà Nẵng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Đại học Quốc gia và Đại học Vùng mở rộng lần thứ I.

Đoàn trường Đại học Cần Thơ xin thông báo tới các Cán bộ, sinh viên với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức:dự kiến cuối tháng 11/2016 tại Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  1. Nội dung Hội thảo

- Báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về các lĩnh vực chuyên môn: khoa học tự nhiên, kỹ thuật – công nghệ; kinh tế và quản trị doanh nghiệp; khoa học xã hội – nhân văn, khoa học giáo dục; các tiến bộ khoa học – kỹ thuật và ứng dụng trong sản xuất và đời sống.
– Thảo luận, định hướng các giải pháp cơ bản thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực hợp tác, trao đổi trong những năm học tiếp theo của cán bộ trẻ.

  1. Thành phần tham gia Hội thảo

- Cán bộ trẻ dưới 40 tuổi, đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng, khuyến khích các cán bộ đang học tập và nghiên cứu ở nước ngoài gửi bài tham gia.
- Cán bộ trẻ dưới 40 tuổi, đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Tây Nguyên.

  1. Thể lệ, thời hạn và địa chỉ gửi bài

4.1. Thể lệ

- Mỗi bài viết tham gia được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, dài tối đa 05 trang (xem form định dạng mẫu tại: http://tapchikhcn.udn.vn); cỡ chữ 10, trên khổ giấy 190mm x 265mm kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 1cm, lề dưới 1cm, lề trái 1cm, lề phải: 1cm. Cách dòng: single, cách đoạn: 3pt. Phần nội dung của bài báo được chia thành 2 cột, khoảng cách giữa 2 cột là 0.5 cm.).
- Các bài báo khoa học gửi Hội thảo đảm bảo chất lượng sẽ được thẩm định để in trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng (số đặc biệt). Bài không đăng, không trả lại bản thảo.

4.2. Thời hạn, địa chỉ gửi bài

Thời gian đăng ký và gửi bản tóm tắc (abstract): đến hết ngày 30/5/2016 về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban học thuật – NCKH Đoàn TN trường